Studio Västsvenska Konservering 10 oktober kl 1300

Vi är välkomna att göra ett studiebesök där man erbjuder hjälp med konservering och restauering av kulturhistoriska föremål och miljöer. Konservera betyder att bevara och bromsa nedbrytning av materialet. 

Deras verksamhetsområden är blad annat kyrkligt kulturarv, offentlig konst, kulturhistoriska byggnader och konst m m. 

Var: Gamlestadsvägen 2-4, byggnad B2. Hållplats: Gamlestadstorget. Lokalen ligger intill Tillskärarakademins lokaler.

Vi får en presentation om verksamheten och därefter en rundvandring till olika ateljéer.

Sista anmälningsdag 2 oktober. Max 10 personer.

Välkommen att anmäla dig hälsar Berit Solros

Jag kommer:
1. Berit Solros
2. Carina Camelia
3. Kerstin Kärleksört
4. Agneta Nepeta

5. Liselotte Nattviol
6. Ingvor Caprifol
7. Annika Akleja

8. Anna-Lena Citron

9.Kristina Kattfot

10.Gunilla Rosenböna 

Fullt, men du kan sätta upp dig på väntelista!
Reserv:
1. Elisabeth Blåsippa
2. Berit Pingstlilja
 


Poesieftermiddag 24 oktober kl  1500 i Hembygdsstugan Grönköp Skepplanda

Dela den här sidan

2022 års bukett av poetiska damer.

Kerstin Kärleksört bjuder in till en eftermiddag i poesins tecken. I brasans sken hjälps vi åt att dela egna eller andras dikter med varandra.

Fika: kaffe/the, ostfralla och kaka
för 60 kr.

Ma
x: 15 pers  1. Kerstin Kärleksört
  2. Carina Camelia
  3. Agneta Nepeta
  4. Ingvor Caprifol
  5. Annika Akleja
  6. Elisabeth Blåsippa
  7. Kirsten Kabbeleka