Kanske kan det bli något torsdagen den 14 november

 Vi försöker ordna ett studiebesök i Smyrnakyrkan i Frihamnen,


hälsar 
Anitha Viol